Phí thị thực tối đa là 175 USD


Cập nhật: 27/03/2015

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn mới về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, nhiều loại phí thị thực có thời hạn dài hơn được bổ sung để phù hợp hơn với thực tiễn hội nhập quốc tế của đất nước. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung loại phí dành cho thị thực có giá trị xuất nhập cảnh nhiều lần lên tới 5 năm là 175 USD, thay cho quy định hiện hành (Thông tư số 200/2013/TT-BTC) thị thực tối đa chỉ 1 năm với phí 135 USD. 

Các loại phí chuyển thị thực còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới hay sửa đổi, bổ sung các nội dung khác đã ghi trong thị thực có mức phí tối đa 15 USD. Quy định hiện hành đang phân biệt nhiều nội dung chuyển và sửa đổi với nhiều loại phí lên tới 100 USD.

Bản quyền thuộc về visakethontrungquoc.com

Tòa nhà 17T10, phố Nguyễn Thị Định, Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội

Zalo-Wechat: 0966 994 360
Email: [email protected]
Lầu 2,số 212 đường Khánh Hội, phường 6, quận 4, TPHCM.
Điện thoại:  0904.104.238 
Email: [email protected]